Printer Friendly Version Zakon o minimalnoj zaradi u SR Nemačkoj - primena na oblast prekograničnog drumskog transporta @ 15 January 2015 10:11 AM


Informacija o primeni Zakona o minimalnoj zaradi u SR Nemačkoj u oblasti prekograničnog drumskog transporta

Uputstvo za popunjavanje i dostavu obrasca 033037

Primer popunjenog obrasca

Obrazac 033037b

Employer’s Operational Scheduling